• Vår kompetanse hjelper deg på veien til en moderne og energieffektiv bolig du kan være stolt av!

    Vår kompetanse hjelper deg på veien til en moderne og energieffektiv bolig du kan være stolt av!

    Bolig Enøk AS er Norges ledende kommpetansehus innenfor energioppgradering av boliger

    Om oss
Top