RING OSS

918 90 900

  • Vår kompetanse hjelper deg på veien til en moderne og energieffektiv bolig du kan være stolt av!

    Vår kompetanse hjelper deg på veien til en moderne og energieffektiv bolig du kan være stolt av!

    Bolig Enøk AS er Norges ledende kompetansehus innenfor energioppgradering av boliger

Nå flytter vi ressursene fra teori til praksis

Vi jobber for tiden intenst med å utvikle et revolusjonerende produkt for etterisolering og fasadefornyelse.


Siden Bolig Enøks oppstart i 2009 har selskapets ansatte jobbet med å holde kurs og være rådgivere innen energioppgradering av boliger, samt prosjektering av passivhus og lavenergiboliger.

Vi har tilbudt kompetanse for å hjelpe folk å etterisolere riktig. Nå har vi tatt det fra teori til praksis med et stort og spennende innovasjonsprosjekt. Vi jobber med å utvikle et produkt som består av isolasjon, lufting og kledning i ett og samme element. Innovasjon Norge har støttet oss med midler i prosjektet.

Målet er å revolusjonere markedet for etterisolering med et produkt som gir forutsigbare kostnader samtidig som fasaden moderniseres raskt og effektivt. Dersom vi lykkes med innovasjonen og får produktet ut i markedet, tror vi fasadeelementet vil kunne bli en viktig bidragsyter til at Stortinget når sitt mål om energireduksjon i privatboliger innen 2030. Første testhus i Askim er allerede oppgradert med fasadeelementet, og prosjektet er så langt vellykket.

Vi har arbeidet med innovasjonsprosjektet parallelt med rådgivning i halvannet år. Høsten 2018 arrangerer vi fem energirådgiverkurs. Utover dette vil vi i tiden framover fokusere på innovasjon. Nå er tiden inne for å vie prosjektet vårt mer tid.
Ler mer på glava.no

Med vennlig hilsen
Ole-Jacob Huuse, daglig leder.Daglig leder Ole-Jacob Huuse (fra venstre), Helge Aschjem og Christer Kemi i Bolig Enøk bruker tiden på å innovere etterisolering og fasadefornyelse i ett og samme element.

Top