RING OSS

918 90 900

Etterisolering av tak

Skrevet av: Ole Jacob Huuse

På Lavenergiprogrammet kan man finne mye nyttig informasjon om energi og energioppgradering av boliger.

Etterisolering av taket bidrar til bedre inneklima og redusert energibruk. Les mer om etterisolering av tak på Lavenergiprogrammet sine nettsider.

takTop