RING OSS

918 90 900

Etterisolering av yttervegg

Skrevet av: Ole-Jacob Huuse

Med bindingsverk og reisverk menes generelt en veggkonstruksjon med rammeverk av sviller og bærende stolper.

Fra omkring 1900 ble det arbeidet mye med å utvikle bindingsverk som byggesystem. Les mer om etterisolering av yttervegg på denne Glava siden.

yttervegg glavaTop