RING OSS

918 90 900

Oppdatert kurskalender

Skrevet av: Ole-Jacob Huuse

Vi har oppdatert vår kurskalender for mai måned og kurs innenfor "Nye energikrav i TEK10 og Smart oppussing".

Nye energikrav i TEK10

De nye energikravene i TEK 10 trådte i kraft 1 januar 2016. Overgangsordningen varer ett år. Lavenergiprogrammet gir deg praktiske råd og tips til hvordan du kan nå kravene.

  • Hva går energikravene i TEK 10 ut på?
  • Hva må du passe på for å klare kravet til luftlekkasjer?
  • Hva har kravet til energiforsyning å si i praksis?

Smart oppussing

  • Energitiltak du kan gjennomføre for huseier samtidig med eksisterende oppdrag.
  • Hvor mye huseier kan spare på energitiltakene og ved å tenke helhet.
  • Hva du må tenke på når du skal utføre tiltaket.

Se vår kurskalender for påmelding.Top