RING OSS

918 90 900

Energiberegning

Energiberegning

Energiberegning

En energiberegning analyserer byggets behov for energi (netto energi), og verktøyet vi benytter gir oss muligheten til å se hvilke tiltak som kan kombineres for å gi en optimal løsning.

Vi hjelper både privatpersoner og byggmestere med å foreta energiberegning, samt gi nyttige råd og tips til effektive tiltak for boligen.

Våre råd og tips hjelper deg til økonomisk fordelaktige løsninger.

Vi kan også gi råd og tips på veien mot en mer moderne bolig.

Dersom du bygger nytt etter energirammemetoden, vil en energiberegning være påkrevet.

Energimerking

Alle nye eller eksisterende bygninger som skal selges eller leies ut skal være energimerket. Vi bistår med energimerking av all bygg innenfor tiltaksklasse 1.

Kontakt oss for mer informasjon.

Glava_Komfort__9809

 

 

Top