RING OSS

918 90 900

Energirådgiverkurs

Energirådgiverkurs

Energirådgiverkurs

Våre energirådgiverkurs er utviklet på oppdrag fra Enova og Lavenergiprogrammet. Vi har totalt tatt mer enn 1500 personer som deltagere på våre svært populære kurs.

Med bestått avsluttende prøve og hjemmeoppgave kvalifiserer kursdeltagerne for oppføring i Enovas energirådgiverregister.

Kurset tar for seg følgende temaer:

Energiregler, energiberegning og energimerkeordningen
Metode for helhetlig oppgradering
Rådgivers rolle
Kombinasjon av tiltak og trinnvis oppgradering
Tilskuddsordninger/finansiering
Praktisk bruk av Enova's rådgiververktøy
Eksempel på oppgradering av 70-tallshus

Meld deg på kurs i vår kurskalender.

Top