RING OSS

918 90 900

Om oss

Om oss

Bolig Enøk AS er Norges ledende kompetanseleverandør innenfor energioppgradering av boliger.

Vi tilbyr kurs og konsulenttjenester innenfor energioppgradering av boliger, samt rådgivning i forbindelse med prosjektering av passivhus og lavenergiboliger. Bolig Enøk AS har bla utviklet kurs for Enova og Lavenergiprogrammet. Våre kurs har vært besøkt av mer enn 5 500 personer med tilknytning til boligbransjen.

Bolig Enøk AS er ledende i Norge innen sitt fagfelt og deltar i flere nasjonale og internasjonale prosjekter om oppgradering av eksisterende boliger.

Med en helhetlig boligoppgradering, vil man sikre økt komfort i boligen med frisk luft og godt inneklima, samtidig som behovet for oppvarming reduseres betydelig. Nødvendig oppvarming kan komme fra fornybare kilder som sol, bio eller varmepumper.

Erfaring viser at det ofte er meget lønnsomt å gjennomføre en boligoppgradering når det skal gjøres andre tiltak i boligen. Det kan være ombygging, påbygging eller utbedring av slitasje eller elde. Bolig Enøk kan hjelpe til med å finne hvilke løsninger som er best og sørge for at det blir utført på en bekymringsfri måte.

Bolig Enøk AS er et selskap i Glavagruppen.

Våre ansatte:

Ole-Jacob Huuse - daglig leder

Bakgrunn fra ledelse, produkt- og konseptutvikling innenfor idrettsanleggsbransjen

Helge Aschjem - ansvarlig proff marked, kursholder

Fagbrev tømrerfag, NTNU etterutdanning lavenergiboliger og passivhus. Tømrer og prosjektleder i perioden 1996 til 2011.

Christer Kemi - ansvarlig privattjenster

Utdanning innenfor tømrer- og VVS fag, utdannet bygningsteknikker og byggmester. NTNU etterutdanning lavenergiboliger og passivhus. Erfaring som tømrer, selvstendig næringsdrivende byggmester, prosjekteringsmedarbeider boligventilasjon og energi- og passivhusrådgiver.

 

 

Top