RING OSS

918 90 900

Rådgivning privat

Rådgivning privat

Energirådgivning for boligeiere

Dersom dere har planer om oppussing av egen bolig, utarbeider vi gjerne tiltaksplan tilpasset boligen og økonomien i prosjektet. Vår tiltaksplan viser dere hva som kan gjøres med bygningskroppen, ventilasjon og varmekilder. Rapporten utarbeides i samarbeid med boligeier og tilpasses boligeiers ønsker og budsjett, samt boligens behov. En gjennomarbeidet Energiplan kan brukes for innhenting av pristilbud fra entreprenører samt være god dokumentasjon ved refinansiering i bank. Enova yter støtte til utarbeidelse av tiltaksplaner.

Visualiserings-, byggesøknads- og arbeidstegninger

Vi utarbeider tegninger for bruk til ulike formål. Våre visualiseringer viser hvordan ønsker og ideer vil se ut i praksis. Vi utarbeider også byggesøknads- og arbeidstegninger til kommune og entreprenører (tiltaksklasse 1).

Kommunale byggesøknader

Vi kan utarbeide byggesøknad og stå som ansvarlig søker for prosjektet.

Energimerking og energiberegninger

Alle nye bygg skal ha en energiberegning for å dokumentere at kravet til kapittel 14 - "Energi i byggeforskriftene" er innfridd. Vi utfører både energimerking og energiberegninger. Vi benytter både TEK-sjekk (Sintef Byggforsk) og Simien verktøy.

Prosjektrådgivning i byggeprosess

Byggeprosessen kan være en utfordring for deg som boligeier. Det er mange valg å ta under prosessen, samtidig som arbeidet må kvalitetssikres. Vi kan hjelpe dere helt fra idefasen til overlevering. Vi tilbyr rådgivning under alle byggeprosessens faser, slik at avgjørelser kan tas raskt og riktig, dette sikrer riktig kvalitet på det som utføres.

 

Top