RING OSS

918 90 900

Rådgivning proff kunder

Rådgivning proff kunder

Bolig Enøk tilbyr sin spesialkompetanse til byggmestere og håndverkere i forbindelse med arbeid på nye og eksisterende boliger.

Energiberegning

Alle nye bygg skal ha en energiberegning for å dokumentere at kravet til kapittel 14 - "Energi i byggeforskriftene" er innfridd. Vi utfører både energimerking og energiberegninger. Vi benytter både TEK-sjekk (Sintef Byggforsk) og Simien verktøy.

Energimerking

Alle nye eller eksisterende bygg som skal selges eller leies ut skal være energimerket. Vi bistår med energimerking av alle bygg innenfor tiltaksklasse 1.

TEK evaluering

Lavenergi-, passiv-, pluss eller 0-energihus, fremtidens bolig har mange navn. Vi har bred erfaring med ulike bygningstyper og bruk av ulike konstruksjonsløsninger for å oppnå riktig bygningskropp. Vi har også bred erfaring med ulike ventilasjonsløsninger som tilfredstiller kravene både til varmegjenvinning, luftmengder og komfort. Vi har også erfaring med ulike former for fornybar energiproduksjon og er oppført i Enova sitt register over godkjente passivhusrådgivere ogs om energirådgiver på oppgradering av eksisterende boliger.

Enova Energirådgiver

Igjennom vår kursvirksomhet har vi kurset og lært opp de aller fleste Enova kvalifiserte energirådgivere i Norge. Det å være energirådgiver kan være vanskelig. Det er mye og sette seg inn i og rådgiververktøyet kan også oppleves som komplisert. Vi kan hjelpe deg som energirådgiver med å lage bedre tiltaksplaner, oppnå Enova støtte til dine prosjekter samt være din rådgiver på ventilasjons- og/eller varmeløsninger.

 

Top