RING OSS

918 90 900

Referanser

Referanser

Bolig Enøk AS er Norges ledende kompetanseleverandør innenfor energioppgradering av boliger.

Noen av våre referanser:

Enova

Kursutvikling og gjennomføring av kurs
Forbrukerkommunikasjon
Utarbeidelse av mal for befaring og energiplan
Work shop for Enova ansatte

Byggmakker

Utvikling av Byggmakker Energikonsept
Opplæring av "Energispasialister" - Internt kurs
Kurs "Helhetlig oppgradering av boliger"
Rådgivning til BM avdelinger

"Vi har hatt stort utytte av Bolig Enøk sine fagkurs
og øvrige tjenester. Flinke og engasjerte kursledere
skaper interesse for temaet"

Per Anders Ruud - Byggmakker

Optimera

Multikomfort kurs, energirådgiverkurs
Utvikling av temahefter

Lavenergiprogrammet

Kursutvikling og gjennomføring; "Nye energiregler" og "Smart Oppussing"

Husbanken

Kompetansetilskudd til 4 prosjekter siden 2013

Bolig Enøk i media

TV2 - God morgen Norge
NRK
Byggmesteren
Glava
Regjeringen
Grønn linje
PassivPluss
Husbanken

 

Top