RING OSS

918 90 900

Revidering av teknisk forskrift

Revidering av teknisk forskrift

Kurs revidering av teknisk forskrift.

Våre TEK kurs tar for seg følgende temaer:

Revidering kun av §14 (omhandler energi)
Minstekrav til U-verdier
Komponentkrav
Lekkasjekrav
Krav til energiforskyning
Krav til kuldebroverdier
Krav i henhold til tiltaksmetoden
Krav i henhold til energirammemetoden
Krav ved egenproduksjon av energi
Krav for frittstående bygninger tom 70 kvadratmeter
Krav for frittstående bygninger over 70 kvadratmeter
Krav for laftede bygninger over 150 kvadratmeter
Krav for laftede fritidsboliger 70 tom 150 kvadratmeter
Krav for fritidsboliger tom 70 kvadratmeter
Krav for fritidsboliger 70 tom 150 kvadratmeter

Meld deg på kurs i vår kurskalender.

 

Top