RING OSS

918 90 900

Vår metode

Vår metode

Metodikken som Bolig Enøk jobber etter baserer seg på Kyotopyramiden. Først ser vi på bygningskroppen for å redusere oppvarmingsbehovet. Deretter sørger vi for å gjenvinne mest mulig av den varmen som er benyttet ved bruk av balansert ventilasjon. Til slutt ser vi på hvordan den varmen som skal tilføres kan komme fra fornybar energi.

Kyotopyramiden ble utviklet av Tor Helge Dokka, Sintef Byggforsk (nå Skanska) og Are Rødsjø i Husbanken, opprinnelig med tanke på passiv energidesign av bygg. Metodikken mener vi er like relevant for eksisterende boliger.

Kyoto pyramiden - Steg 1 til 5 er illustrert på denne måten. Ta kontakt med oss for mer informasjon om Kyoto pyramiden og hvordan denne omsettes i praktiske tiltak på din nye eller ekstisterende bolig.

Kyoto_pyramide1

Top